Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice!
W tym roku dyżur wakacyjny w naszej placówce  będzie trwał od  1.08 do 26.08.2022 r. Podczas dyżuru nie realizujemy podstawy programowej, dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Aby skorzystać z opieki wakacyjnej należy złożyć odpowiedni wniosek, który odebrać można u nauczycieli poszczególnych oddziałów lub w sekretariacie w terminie 27-30.06. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci obydwojga rodziców pracujących. Opłaty za pobyt i wyżywienie będą dokonywane z góry w pierwszym tygodniu sierpnia i nie będą zwracane. Ewentualne zwroty będą dokonywane jedynie za uzasadnione, dłuższe nieobecności w przypadku choroby dziecka. Przedszkole w tym czasie otwarte jest w godzinach 700-1600.

Wypełnione karty zgłoszenia na dyżur składamy w terminie 27-30.06.2022 wraz z zaświadczeniami z pracy obojga rodziców  lub zaświadczeniem z pracy samotnego rodzica. Stawka żywieniowa w czasie dyżuru wakacyjnego będzie wynosiła 10 zł za dzień.

 

Ułatwienia Dostępności