Zajęcia dodatkowe Drużyna Kangura

Informujemy rodziców, że w naszym przedszkolu będą odbywały się  zajęcia sportowe Drużyny Kangura prowadzone przez firmę Przedszkoliada, w dniu wczorajszym odbyły się zajęcia pokazowe (filmy poniżej). Miesięczny koszt zajęć będzie wynosił 48 zł, zapisy dzieci na zajęcia przyjmują nauczyciele poszczególnych oddziałów do 7 października (piątek). Informacje dotyczące formy płatności i umowy jaką trzeba zawrzeć z firmą Przedszkoliada, będą udzielone rodzicom po zakończeniu zapisów. Zajęcia będą odbywały się w grupach dwunastoosobowych.

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Ułatwienia Dostępności