Spotkanie z psychologami

Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie profilaktyczne, wg autorskiej koncepcji Dr Anny Siudem i Dr Ireneusza Siudema, które odbędzie się we wtorek 14 marca o godz. 16:00 w przedszkolu.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z korzystaniem z mediów przez dzieci.

Celem spotkania będzie zapoznanie rodziców ogólnym zakresem problemów związanych korzystaniem przez dzieci z mediów (komputer, smartfon, gry, Internet, TV, elektroniczne zabawki…)oraz nauka technik ograniczania zagrożeń wynikających z używania mediów.

Zajęcia poprowadzą p. Ireneusz Siudem, doktor psychologii, psychoterapeuta – naukowiec. Współtwórca środowiskowej koncepcji uzależnień oraz p. Anna Siudem, doktor psychologii, psycholog rodziny i społeczny, psychoterapeuta. Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim.

W trakcie spotkania omówione zostaną:

1. Rodzaje mediów oraz związane z nimi zagrożenia rozwoju dzieci funkcjonowania rodziny.
  • Specyfika oddziaływaniaposzczególnych mediów  na procesy poznawcze oraz rozwój emocjonalno społeczny dzieci.
  • Mechanizm uzależniania od mediów – przyczyny, pierwsze objawy.
  • Zachowania opozycyjno buntownicze oraz lękowe jako efekt korzystania mediów.
2. Analiza zagrożeń związanych z treścią przekazywaną przez media.
  • Szkodliwe treści a aktywność dziecka grach komputerowych.
  • Szkodliwe gadżety i zabawki interaktywne.
  • Działalność przestępcza w Internecie adresowana do dzieci.
  • Wpływ filmów, bajek, programów medialnych na rozwój psychofizyczny dzieci.
3. Rola rodziców w zapobieganiu problemom związanym z korzystaniem z mediów przez dzieci.
  • Świadomość realnych przyczyn korzystania przez dzieci z mediów  oraz wynikających z nich zagrożeń.
  •  Świadoma kontrola oraz wykorzystywanie mediów w procesie wychowawczym.
  • Wykorzystywanie postaw rodzicielskich takich jak m.in. partnerstwo, rozumna swoboda, uznawanie praw dziecka, akceptacja, współdziałanie, kontakt emocjonalny.

Wskazana jest obecność chociaż jednego rodzica. Przed spotkaniem przedstawiona będzie lista obecności na której trzeba będzie zaznaczyć obecność osoby, która będzie brała udział w warsztatach. Przewidywany czas to półtorej godziny. Na spotkanie zapraszamy rodziców bez udziału dzieci.

Ułatwienia Dostępności