MAMO, TATO, ZERKNIJ NA TO

Drodzy rodzice.

          Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Ważnym zadaniem jest pokazanie dzieciom takich sytuacji życiowych, których należy zadbać o własne bezpieczeństwo oraz wskazanie dzieciom w jaki sposób to czynić. Dlatego cyklicznie w naszym przedszkolu organizowaliśmy zajęcia edukacyjne, spotkania  i prelekcje z  przedstawicielami instytucji i służb związanych bezpośrednio z ochroną bezpieczeństwa, życia i zdrowia. Założyliśmy kącik dla rodziców pt: „ MAMO, TATO, ZERKNIJ NA TO”, gdzie systematycznie po każdym wydarzeniu umieszczaliśmy informacje w postaci ulotek.

Spotkanie z:
Policjantką –na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zapobiegania wypadkom drogowym, ograniczonego zaufania do obcych, sposobów informowania o niebezpiecznym zdarzeniu.

 Strażakiem –na temat przeciwdziałania bezmyślnym zabawom zapałkami, urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną, grzejnikiem itp.)  udzielaniem pierwszej pomocy.

Dogeterapeutką –  zachowanie bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami

Psychologiem – na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych.

 

 

Ułatwienia Dostępności