Dyżur wakacyjny

W tym roku dyżur wakacyjny w naszej placówce  będzie trwał od  3.07 do 28.07.2023 r. Podczas dyżuru nie realizujemy podstawy programowej, dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Aby skorzystać z opieki wakacyjnej należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie 1.06-15.06. Wniosek odebrać można u nauczycieli poszczególnych oddziałów lub w sekretariacie. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci obydwojga rodziców pracujących. Opłaty za pobyt i wyżywienie będą dokonywane z góry w pierwszym tygodniu lipca i nie będą zwracane. Ewentualne zwroty będą dokonywane jedynie za uzasadnione, dłuższe nieobecności w przypadku choroby dziecka. Przedszkole w tym czasie otwarte jest w godzinach 700-1600.

1 thoughts on “Dyżur wakacyjny”

  1. Pingback: Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie

Comments are closed.

Ułatwienia Dostępności