Spotkanie organizacyjne i adaptacyjne

Dnia 30.08.2023 o godz. 14.00 zapraszamy rodziców na ogólne zebranie organizacyjne przed rozpoczęciem roku przedszkolnego 2023/2024, na którym zostaną poruszone tematy takie jak: zasady funkcjonowania przedszkola, odpłatności za pobyt i wyżywienie, książki, które będą w tym roku realizowane, ubezpieczenia i wpłaty na komitet rodzicielski.  Prosimy o obecność jednego z rodziców, bez udziału dzieci.

Natomiast dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami mogą skorzystać z możliwości zapoznania się z wychowawcami i salami przedszkolnymi podczas dnia adaptacji  30.08.2023 od 10:00 do 11:30  (na spotkaniu adaptacyjnym obowiązuje obuwie zmienne dziecka i rodzica). Serdecznie zapraszamy.

Ułatwienia Dostępności