Zajęcia sportowe „Drużyna Kangura”

Informujemy rodziców, że jeśli zbierzemy odpowiednią liczbę chętnych, w naszym przedszkolu będą odbywały się  zajęcia sportowe Drużyny Kangura prowadzone przez firmę Przedszkoliada, we wtorek odbyły się zajęcia pokazowe dla dzieci. Miesięczny koszt zajęć będzie wynosił 54 zł, zapisy dzieci na zajęcia przyjmują nauczyciele poszczególnych oddziałów do 11 października (środa). Informacje dotyczące formy płatności i umowy jaką trzeba zawrzeć z firmą Przedszkoliada, będą udzielone rodzicom po zakończeniu zapisów. Zajęcia będą odbywały się w grupach dwunastoosobowych.

Ułatwienia Dostępności