Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego


Każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza już do przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym składa u wychowawców grup pisemną deklaracje w terminie od 14.02.2024-21.02.2024. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Deklaracja jest do pobrania lub do odebrania u wychowawców.

Ułatwienia Dostępności