Konkurs przedszkolny „Wielkanocna Kartka dla Seniora”


Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi organizuje dla przedszkolaków i ich rodzin konkurs plastyczny pod tytułem ,, Kartka Wielkanocna dla Seniora”.

1.Cele konkursu:

 • zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
 • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • wspólnie z rodzicami spędzić czas na wesołej zabawie;
 • propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format składany – A5 (kartka A4 złożona na pół)
 • Imię, nazwisko i nazwę grupy przedszkolnej uczestnika zapisujemy na oddzielnej karteczce dołączonej do pracy (luzem). Pracę przynosimy w koszulce lub kopercie.
 • Każda kartka musi mieć w środku życzenia wielkanocne, gdyż będą one przekazane jako kartki świąteczne do Domu Opieki ,, Leśna Róża” w Woli Żelechowskiej.
 1. Kryterium oceny prac: Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania.
  Jury przyzna nagrody główne za I,II i III miejsce oraz nagrody za udział dla pozostałych uczestników.
 2. Termin składania prac: od 20.02.2024r. do 10.03.2024r.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 15.03.2024r. Wyniki konkursu zostaną zawieszone na głównych drzwiach wejścia do przedszkola.
 4. Miejsce składania prac: wychowawcy grup.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.
 • Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie. (imię i nazwisko uczestnika)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej na stronie internetowej przedszkola.

Koordynatorzy:
Anna Kaczmarczyk
Urszula Figielska

 

Ułatwienia Dostępności