Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice!
W tym roku dyżur wakacyjny w naszej placówce  będzie trwał od  1.08 do 31.08.2024 r. Podczas dyżuru nie realizujemy podstawy programowej, dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Aby skorzystać z opieki wakacyjnej należy złożyć odpowiedni wniosek do 14.06. Wniosek można pobrać, odebrać  u nauczycieli poszczególnych oddziałów lub w sekretariacie. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci obydwojga rodziców pracujących. Opłaty za pobyt i wyżywienie będą dokonywane z góry w pierwszym tygodniu sierpnia i nie będą zwracane. Ewentualne zwroty będą dokonywane jedynie za uzasadnione, dłuższe nieobecności w przypadku choroby dziecka. Przedszkole w tym czasie otwarte jest w godzinach 700-1600.