RODO

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Adam Walczuk
e-mail: inspektor@cbi24.pl

lub pisemnie na adres siedziby Administratora:

Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw
NIP: 564-144-74-18

Obowiązek informacyjny

 

Ułatwienia Dostępności