Rekrutacja

Dzieci zakwalifikowane do przedszkola, których rodzice wysłali potwierdzenie woli przyjęcia są przyjęte do Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi.

Informujemy, że w przedszkolu wywieszone są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi i Publicznego Żłobka w Sobolewie. Przypominamy o obowiązkowym potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub żłobka na adres ppsobolew@wp.pl do 10.04.2023 r.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Sobolewie na rok szkolny 2023/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2023 r.

 

ZARZĄDZENIE  WÓJTA  GMINY  SOBOLEW
Zasady rekrutacji  do przedszkola na rok 2023/2024

 

Składanie wniosków o przyjęcia do przedszkola od 1.03.2023 do 15.03.2023.
Kartę zgłoszenia można pobrać i wydrukować  lub odebrać w przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 19.04.2023

 

Każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza już do przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym składa pisemną deklaracje w terminie od 14.02.2023-21.02.2023. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.Deklaracja jest do pobrania, możliwe jest także odebranie jej w placówce.

 

Ułatwienia Dostępności