Rozstrzygnięcie konkursu „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”

W naszym przedszkolu bardzo ważną kwestią jest edukacja ekologiczna oraz rozbudzanie u dzieci troski o naszą planetę. Od najmłodszych lat trzeba kształtować świadomość ekologiczną, aby zaprocentowała ona w dorosłym życiu. Dlatego też, 24 marca został ogłoszony konkurs pt.  „Śmieci segregujesz — Ziemię ratujesz.” Jego głównym celem było upowszechnianie wśród naszych wychowanków wiedzy na temat ochrony środowiska, propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych, a także zwrócenie uwagi na istotę prawidłowej segregacji odpadów i możliwości ponownego ich wykorzystania. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub przestrzennej nawiązującej do tematu konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objęła firma Ekolider oraz Poseł na Sejm Pan Grzegorz Woźniak

Dzieci pod kierunkiem swoich rodziców wykazały się niezwykłą inwencją twórczą i udowodniły, że wykorzystując odpady przeznaczone do recyklingu można zrobić wspaniałe przedmioty i zabawki oraz wykonać niesamowite plakaty. Do konkursu wpłynęły 44 prace. Jury nie potrafiło wybrać pierwszych miejsc, ponieważ kreatywność i pomysłowość uczestników zaskoczyła wszystkich. W związku z tym wyłoniono wyróżnienia za najlepsze prace. Wszystkie dzieci otrzymały dyplom i nagrodę.

Udało nam się zebrać wielu sponsorów. Bez ich pomocy i hojności ufundowanie nagród nie byłoby możliwe.

Za ufundowanie nagród bardzo dziękujemy :
Firmie Ekolider.
Panu Posłowi Grzegorzowi Woźniakowi.
Pani Prezes ZNP w Garwolinie Halinie Poszytek
ks. Kan. Andrzejowi Oworuszko
Państwu Wiśniochom z pizzerii Daktyl
Państwu Woźniakom ze sklepu Mini Max
OSM GARWOLIN
Panu Stanisławowi Kurkowi
Państwu Zawadzkim i piekarni Ptyś
Firmie Brueggen
Kole Gospodyń Wiejskich Grabniaczanki
Hurtowni Hurt — Detal Art. Spożywczych Pani Marii Pawlak z Ryk
Hurtowni „Mazur- Junior” z Garwolina
Stacji paliw LUST w Sobolewie

Ułatwienia Dostępności