Opłaty

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 600,00zł
Opłata dzienna za wyżywienie 13,00 zł

                  • Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt.

MIESIĄC MARZEC 2024r.

Numer na liście opłat

Opłata za wyżywienie

Opłata stała

1

208,00 zł

600,00 zł

2

273,00 zł

600,00 zł

3

273,00 zł

600,00 zł

4

169,00 zł

600,00 zł

5

104,00 zł

600,00 zł

6

221,00 zł

600,00 zł

7

156,00 zł

600,00 zł

8

182,00 zł

600,00 zł

9

260,00 zł

600,00 zł

10

247,00 zł

600,00 zł

11

52,00 zł

600,00 zł

12

221,00 zł

600,00 zł

13

208,00 zł

600,00 zł

14

169,00 zł

600,00 zł

15

273,00 zł

600,00 zł

Ułatwienia Dostępności