Plan dnia

 

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3,4 – letnich

 

Czas – od…do… Czas trwania Organizacyjna forma aktywności
700 – 730 0.30’ Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
 

730 – 800

0.30’ Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi
800 – 810 0.10’ Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence
810 – 820 0.10’ Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych
820 –  835 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
835 – 900 0.25’ Śniadanie
900 – 930 0.30’ Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 – 1015 0.45’ Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi
1015 – 1115 1 Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym
1115 – 1130 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe
1130 – 1200 0.30’ Obiad
1200 – 1230 0.30’ Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksacyjnej
1230 – 1340 1.10’ Wypoczynek na leżakach, zabawy według zainteresowania dzieci
1340 – 1400 0.20’ Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
1400 – 1420 0.20’ Podwieczorek
1420 – 1430 0.10’ Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające
1430 – 1530 1 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie
1530 – 1600 0.30’ Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.
1600 – 1630 0.30’ Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 -letnich

 

Czas – od…do… Czas trwania Organizacyjna forma aktywności
700 – 730 0.30’ Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
 

730 – 800

0.30’ Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi
800 – 810 0.10’ Ćwiczenia poranne
810 – 825 0.15’ Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych
825 – 840 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
840 – 900 0.40’ Śniadanie
900 – 1000 1 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1000 – 1100 1 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi
1100 – 1145 0.45’ Spacer, obserwacje przyrodnicze
1145 – 1200 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
1200 – 1230 0.30’ Obiad 
1230 – 1300 0.30’ Bajkoterapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające
1300 – 1345 0.45’ Pobyt w ogrodzie przedszkolnym
1345 – 1400 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
1400 – 1420 0.20’ Podwieczorek
1420 – 1440 0.20’ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
1440 – 1500 0.20’ Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.
1500 – 1600 1 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie
1600 – 1630 0.30’ Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

Ułatwienia Dostępności