„Opowiem wam o Polsce”

Realizując moduł „Opowiem wam o Polsce” dzieci z grupy KRASNALE, PSZCZÓŁKI i MOTYLKI  przygotowały gry dydaktyczne na kanwie legendy o powstaniu państwa polskiego. Dzieci wykorzystywały surowce wtórne. Gra memory – to klasyczna zabawa w odnajdywanie jednakowych par kartoników, a także zapamiętywanie ich pozycji w zakrytym układzie.Gry dydaktyczne uczą poznawania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny oraz sprzyjają uspołecznieniu. Mały miś uczy  wygrywania, przegrywania oraz nauczy dzieci jak ważna jest umiejętność czekania na swoją kolej.

Krasnale

Pszczółki

Motylki

Ułatwienia Dostępności