Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Sobolewie na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie Wójta Gminy Sobolew

Zasady rekrutacji 2022 do przedszkola na rok 2022/2023

Każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza już do przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym składa pisemną deklaracje w terminie od 14.02.2022-21.02.2022. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Deklaracja do pobrania poniżej, możliwe jest także odebranie jej w placówce.

Składanie wniosków o przyjęcia do przedszkola od 1.03.2022 do 15.03.2022. Kartę zgłoszenia można pobrać i wydrukować  lub odebrać w przedszkolu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2022 r.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 20.04.2022

Ułatwienia Dostępności