Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Sobolewie na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE  WÓJTA  GMINY  SOBOLEW
Zasady rekrutacji  do przedszkola na rok 2023/2024

Składanie wniosków o przyjęcia do przedszkola od 1.03.2023 do 15.03.2023.
Kartę zgłoszenia można pobrać i wydrukować  lub odebrać w przedszkolu.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2023 r.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 19.04.2023

Każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza już do przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym składa pisemną deklaracje w terminie od 14.02.2023-21.02.2023. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.Deklaracja jest do pobrania, możliwe jest także odebranie jej w placówce.

Ułatwienia Dostępności