Edukacja europejska i wielokulturowa

W tym roku przedszkolnym 2022/2023 nasze przedszkole realizuje innowację programową „Edukacja europejska i wielokulturowa”. Celem programu jest kształtowanie u dzieci tolerancji wobec innych oraz likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń.
Celem programu:
– Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Praw Dziecka;
– Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci
-Wzbogacenie wiedzy własne na temat innych kultur i krajów Europy
-Komunikacja, porozumienie, dialog między dziećmi w grupie
-Tolerancja, uznanie, godność

Realizacja tego programu odbywać się będzie metodą „mali badacze” gdzie dzieci uczą się poszukiwać wiedzy z  różnych źródeł.
Tematem wiodącym będzie ” Jesteśmy dziećmi całego świata” – zapoznanie dzieci z kulturą, zabytkami i symbolami wybranych krajów Unii Europejskiej.
We wrześniu każda grupa wybrała kraj europejski. Raz w miesiącu będzie poznawała dany kraj, jego stolicę, miasta, zabytki, potrawy oraz tańce i piosenki. Podsumowaniem wszystkich wiadomości o danym państwie, będzie program artystyczny na zakończenie roku przedszkolnego 2022/2023.

Wybrane kraje przez grupy:

Stokrotki – Francja   

Krasnale -Włochy   

Pszczółki-Belgi

Motylki – Wielka Brytania 

Biedronki – Hiszpania 

Misie- Polska  

 

Ułatwienia Dostępności