Spotkanie profilaktyczne z psychologami

14 marca odbyło się w przedszkolu  spotkanie profilaktyczne wg autorskiej koncepcji Dr Anny Siudem i Dr Ireneusza Siudema. Na spotkaniu zaproszeni byli rodzice naszych przedszkolaków. Tematem spotkania było przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z korzystaniem z mediów przez dzieci. Zajęcia poprowadzili pan Ireneusz Siudem, doktor psychologii, psychoterapeuta – naukowiec. Współtwórca środowiskowej koncepcji uzależnień oraz pani Anna Siudem, doktor psychologii, psycholog rodziny i społeczny, psychoterapeuta. Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie spotkanie omówione zostały rodzaje mediów oraz związane z nimi zagrożenia rozwoju dzieci i funkcjonowania rodziny, analiza zagrożeń związanych z treścią przekazywaną przez media, rola rodziców w zapobieganiu problemom związanym z korzystaniem z mediów przez dzieci. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Ułatwienia Dostępności