Informujemy rodziców, że podczas Wielkanocnego Kiermaszu na którym sprzedawaliśmy palmy zostało zebrane 222o zł. Dziękujemy serdecznie rodzicom którzy bardzo czynnie zaangażowali się w wykonanie i sprzedaż palm pod kościołem. Wymieniona kwota zostanie przekazana Radzie Rodziców, a następnie z tych funduszy zostaną zakupione namioty na przedszkolne imprezy plenerowe.

Ułatwienia Dostępności