MISIOWA WYSPA TALENTÓW

Dzieci z grupy PSZCZÓŁKI i MOTYLKI biorą udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Za nami udział w module: MISIOWA WYSPA TALENTÓW. W trakcie realizacji modułu dzieci poszukują z Małym Misiem swoich mocnych stron oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Dowiedziały się i utwierdziły w przekonaniu, że każdy ma swój talent, swoją predyspozycję. Dzięki opowiadaniom odbyły podróż po sali zamienionej w Wyspę Talentów. Ważne jest uświadomienie dzieciom, że każdy człowiek ma jakiś talent, który może rozwijać, i dar, którym może się dzielić z innymi. Przypominamy dzieciom, że kiedy Miś chciał zrezygnować, nad głową zaczęły mu krążyć pszczółki i śpiewać wesołą piosenkę, na melodię „Panie Janie”: Ty masz talent, ty masz talent każdy ma, każdy ma. Wystarczy go odkryć, wystarczy go odkryć. Mam i ja. Mam i ja.  Niech nasze przedszkolne pszczółki i motylki również nam o tym przypominają, nie tylko podczas realizacji modułu, bo nasze dzieci zawsze są kreatywne, pomysłowe i lubią odkrywać swoje pasje i zainteresowania.

Ułatwienia Dostępności