Opłaty

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 600,00zł
Opłata dzienna za wyżywienie 13,00 zł

    • Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt.

Dokonywanie opłat WZÓR

OPŁATA STAŁA 

NAZWA ODBIORCY :GMINA SOBOLEW

NUMER RACHUNKU :…………………………………….. .

TYTUŁEM:(imię i nazwisko dziecka )wpłata za żłobek za miesiąc (nazwa miesiąca )

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

NAZWA ODBIORCY: PUBLICZNY  ŻŁOBEK  W SOBOLEWIE

NUMER RACHUNKU :……………………………………… .

TYTUŁEM :(imię i nazwisko dziecka )wpłata za wyżywienie za miesiąc (nazwa miesiąca)

     
MAJ 2023 r.
Lp. opłata za wyżywienie opłata stała w żłobku
1 117,00 zł 600,00 zł
2 221,00 zł 600,00 zł
3 169,00 zł 600,00 zł
4 208,00 zł 600,00 zł
5 156,00 zł 600,00 zł
6 169,00 zł 600,00 zł
7 156,00 zł 600,00 zł
8    
9 130,00 zł 600,00 zł
10 169,00 zł 600,00 zł
11 195,00 zł 600,00 zł
12 195,00 zł 600,00 zł
13 117,00 zł 600,00 zł
14 260,00 zł 600,00 zł
15 247,00 zł 600,00 zł

Ułatwienia Dostępności